Blog

Tuleeko maakunta- ja soteuudistus?

Pk-yrittäjien asema maakunta- ja soteuudistuksessa on jäänyt vähälle huomiolle. Hallitus tavoittelee vielä tällä hallituskaudella maakunta- ja soteuudistuksen loppuun vientiä. Tie näyttää vaikealta. Samanaikaisesti oppositio yrittää kaikin keinoin estää uudistusta pelottelemalla, että isot kansainväliset soteyrityksen tulevat markkinoille ja kuorivat kerman. Mutta mistä tässä on todellisuudessa kysymys?

Tässä uudistuksessa on kyse hallinnon ja sosiaali- ja terveyden huollon yhtenäistämisestä. Tavoitteena on luoda valtionhallinnon ja kuntien eri palveluiden ja toimijoiden yhtenäistäminen yhdeksi hallittavaksi kokonaisuudeksi ja samalla luoda tasavertainen kansalaisia palveleva sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. Ensimmäisiä merkkejä näiden suunnitelmien tekemiseksi löytyy jo 1990 luvulla, jolloin kuntia kannustettiin liittymään yhteen ja yhtenäistämään toimijoita. Tämän jälkeen on ollut useita ohjelmia ja työryhmiä joilla asiaa on edistetty.

Tavoitteena on saada sosiaali- ja terveysmenojen kasvua hillittyä 3 miljardia euroa vuoteen 2029. Toisena tavoitteena yhdenvertaisuuden lisääminen palveluissa, jotta hyvinvoinnin ja terveyspalveluiden erot kapenevat. Kolmanneksi uudistuksella taataan perustason terveydenhuollon saatavuus koko maahan ja pyritään parantamaan ennaltaehkäisyä hyödyntämällä teknologiaa ja digitalisaatiota. Neljäntenä tavoitteena on tyytyväisemmät asiakkaat.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaismenot ovat noin 20 miljardia euroa. Mahdollisesti valinnanvapauden piiriin tulee kuulumaan noin 3 miljardia euroa. Joka tapauksessa julkishallinto tuottaa palveluista mahdollisen uudistuksenkin jälkeen noin 80-85 prosenttia itse. Palveluista tuotetaan yksityissektorilla jo osa palvelusetelien ja ostopalveluiden kautta. Mikä tässä sitten on niin vaikea päättää?

Päättämättömyydestä kärsii sekä peruskunnat ja pk-yrittäjät. Pienelle kunnalle on elinehto kuulua laajempaan kokonaisuuteen. Pienet resurssit eivät riitä kattamaan mahdollisia riskejä. Pk-yritykset eivät voi tehdä mitään investointeja, jos palveluiden kysynnästä ei ole mitään takeita. Meillä yrittäjillä ei ole varaa ja mahdollisuutta pitää tiloja, koneita ja kalustoa käyttämättöminä. Samanaikaisesti vaatimustasoja kiristetään ja luodaan uusia säädöksiä ja maksuja.

Yrittäjä tarvitsee työtilaisuuksia joka päivä hankkiakseen toimeentulonsa. Meillä on lähes 20000 sosiaali- ja terveysalan yrittäjää ja yritystä. valtaosa on yhden tai muutaman henkilön yrityksiä. Nyt uudistusta viivytetään muutaman suuren yrityksen takia.  Odottaminen on yrittäjän kannalta pahinta.

Uudistusta odottaen

Eero Kokko

puheenjohtaja

Mäntsälän Yrittäjät ry

 

Lisää työpaikkoja pieniin yrityksiin.

Hallituksen kehysriihessä tehtiin hyviä työllisyyttä parantavia uudistuksia.  Työntekijän palkkaamisen liittyviä riskejä pienennettiin. Tämä antaa mahdollisuuden alle 20 henkeä työllistävien yritysten palkata työvoimaan omien tarpeiden mukaan ilman suurta riskiä. Alle 30 vuotiaiden yli 3 kk työttömänä olleita henkilöitä voidaan palkata määräaikaisiin työsuhteisiin henkilöitä ilman työlaissa määriteltyä perusteltua syytä.

Pienessä yrityksessä kaikki työntekijät tekevät käytännössä toiminnassa eteen tulevia töitä.  Pienellä yrityksellä ei yksinkertaisesti pystytä määrittelemään tarkasti työtehtäviä. Yksinyrittäjän ottaessa itselleen kaverin töihin, niin kyllä he yhdessä tekevät kaikkia töitä. Ei ole järkevää eritellä mikä kuuluu ja mikä ei. Tämä antaa mahdollisuuden ottaa tilapäistä työvoimaa paljon helpommin kuin aikaisemmin. Työntekijät otetaan aina tarpeeseen.

Toisena tärkeänä seikkana on kevennetty mahdollisuus työntekijän irtisanomiseen. Tällä helpotetaan väärän rekrytoinnin tehnyttä yritystä. Pienessä yrityksessä työntekijäyhteisön pitää olla yhteen hiileen puhaltava. Jos työporukkaan tulee sinne sopeutumaton työntekijä, niin hän aiheuttaa huonoa ilmapiiriä ja tästä kärsiin koko työyhteisö ja se johtaa pahimmassa tapauksessa tuottavuuden laskuun ja pitkällä juoksulla yritystoiminnan loppumiseen. Kyllä yrittäjällä pitää olla mahdollisuus luoda tehokas tiimi.

Edellä mainitut asiat ovat selkeä parannus mikroyrittäjille. Jos jotain hyvää saavutettiin, niin sitten jäi vielä parannettavaa. Paikallinen sopiminen ei ole valtaosalle pieniä yrityksiä ole mahdollista.  Suomessa on noin 90000 työllistävää yritystä. Näistä yli 70000 yrityksellä ei ole mahdollisuutta sopia paikallisesti mitään työehdoista poikkeavaa. Isot työntekijäjärjestöt päättävät Helsingin keskustassa miten muutaman hengen mäntsäläläisessä yrityksissä asiat tulee tehdä. Tämän päivän digitalisaation ja robotiikan kehittymisen yhteiskunnassa ei enää päde 60-luvun teollisen yhteiskunnan pelisäännöt. Kansainvälinen kilpailu tulee muuttamaan työntekemisen pelisääntöjä.

Hallituksen kehysriihessä päättämät työllisyyttä parantavat toimet tulee lisäämään uusia työtehtäviä. On arvioitu, että nämä pienet muutokset tulevat tarjoamaan pitkällä aikavälillä kymmeniä tuhansia uusia työtehtäviä. Tärkeimpänä on muistaa, että pienessä yrityksessä jokainen työntekijä edustaa yritystä. Yrittäjä haluaa itselleen hyvän työyhteisön ja hyviä työtekijöitä, joihin voi luottaa ja antaa vastuuta. Pienet yritykset tarjoavat kilpailukykyisen työpaikan, jossa työtyytyväisyys on erinomaisella tasolla.

 

Aurinkoisesta keväästä nauttien

Eero Kokko

puheenjohtaja

Mäntsälän yrittäjät ry

Parhaat paikallisyhdistykset Uudellamaalla!

Palkitut yhdistykset 

Mäntsälän yrittäjät palkittiin parhaimpana paikallisyhdisyksenä Uudellamaalla sarjassa 200-500 jäsentä. Mäntsälän yrittäjät järjesti kaikille yrittäjille olevan verkostoitumis- ja grilli-illan. Tilaisuus oli elokuun 2017 lopussa ja osallistujia 50 yritystä. Palkitseminen yhtenä prusteena oli myös vaikuttaminen kunnallisiin liikennejärjestelyihin.

Muut palkitut omissa sarjoissa oli Lohja ( yli 500 yritystä), Pornainen ( 100-200 ) ja Pukkila (alle 100 yritystä).

Hyvä Mäntsälä

Innostu unelmista – työllistä nuori 2018

13.2 pidettiin Mäntsälässä nuorille tarkoitettu työllistämistilaisuus Innostu Unelmista  – Työllistä nuori. Tilaisuusden tavoitteena oli löytää työttömille ja nuorille töitä.

Paikalle oli saapunut lähes sata työtä etsivää henkilöä. Yrityksiä noin 10, jotka tarjosivat kymmeniä työtehtäviä. Tilaisuudessa jaettiin tietoa nuorten kesätyösetelistä, työkokeilusta, oppisopimuksesta jne.

Tilaisuus onnistui loistavasti. Löysimme usealle työtä hakevalle töitä. Kiitos järjestäjille.

Mäntsälän yrittäjät ry, Mäntsälän Kunta, Nuorisotoimi, Te-keskus, Keuda

 

 

Innostu unelmista – työllistä nuori

Innostu unelmista 2.3.2017

 

Järjestimme Mäntsälässä Innostu unelmista – Työllistä nuori! – tilaisuuden 2.3.2017. Tavoitteena oli järjestää työttömille nuorille mahdollisuus työhön tutustumiseen. Tilaisuus onnistui loistavasti. Nuoria tuli paikalle 85 henkilöä sadasta kutsutusta nuoresta sekä yrityksiä lähes 20. Uskon, että löysimme useille kymmenille nuorille oman työhön tutustumispaikan. Pitkällä tähtäimellä osa nuorista työllistyy määräaikaisiin ja vakituisiin työpaikkoihin.

Tilaisuus oli kolmas. Ensimmäisen tapahtuman (2014) jälkeen yli 20 nuorta työllistyi. 2015 tapahtumassa emme löytäneet työpaikkaa kuin vajaalle 10 henkilölle. Nyt uskon määrän olevan pitkälle yli 20.

Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Mäntsälän kunnan, Mäntsälän Yrittäjien, Te-keskuksen ja Keudan kanssa.

Järjestämme tilaisuuden myös ensi vuonna.

Eero Kokko

Mäntsälän Yrittäjät ry

Ajatuksia erikoiskaupasta Suomessa ja Keski-Euroopassa

IMG_5617

Olin helmikuun viimeisenä viikonloppuna Milanossa tutustumassa optisen alan messuihin Mido 2017. Messut ovat yksi suurimmista ellei suurin optisen alan tuote-esittely ja kaupankäynti ammattitapahtuma Euroopassa ja maailmassa.  Messuilla oli mukana yli 1200 näytteilleasettajaa ja yli 52000 ammattihenkilöä ympäri maailmaa.  Messuilla oli tarjontaa kaikilta näkemiseen liittyviltä asioista: Huippu silmälasimuodista, linsseistä, valmistustekniikoista ja laitteista.

Olen itse tullut optiselle alalle jo vuonna 1975 ja seurannut läheltä alan tapahtumia. Suomi ja suomalaiset poikkeavat alan valtavirroista. Näöntutkimuksen osalta Suomi on todella poikkeuksellinen. Euroopassa näöntutkimuksista ja silmälasireseptien kirjoittamisesta huolehtii pääsääntöisesti optikot ja optometristit. Tutkimukset ovat tarkkoja ja syvällisiä hyvää näkemisistä edistäviä toimenpiteitä. Tutkimuksista eli tehdystä työstä veloitetaan kunnolliset työmaksut, jotka kattavat yritysten kustannukset ja työntekijöiden palkat. Keski-Euroopassa markkinoidaan muotia.

Kun Suomeen tulee takaisin, niin ensimmäisenä kohtaa alennusmarkkinointi ja hämmästyttäviä tarjouksia.  Kehyspaketteja markkinoidaan huimilla alennuksilla jopa 70-80% alennuksilla tai kolmet lasit yhden hinnalla ja kaupanpäälle mummolle vielä yhdet. Eikä sekään riitä vaan päälle tulee vielä optikon maksuton ( ilmainen) näöntutkimus. Muotia ei näy kuin muutamien pienien yksittäisten liikkeiden mainonnassa.

Ihmiset juoksevat tarjousten perässä. Satojen metrien mittaiset ilmaiset ämpärijonot eivät ole väärässä. Usein he huomaavat, että kun he ovat menneet hakemaan halpaa alle 100 euroa maksavia silmälaseja, niin he tulevat liikkeestä ulos moninkertaisesti kalliimpien lasien kanssa. Hintaero voi olla jopa 10 tai 20 kertainen. Tällöin on ostettu toivottavasti teknisesti parempia ratkaisuja.

Olisiko järkevämpää myydä selkeästi muotia ja huipputeknologiaa? Keski-Euroopassa asiakkaille myydään selkeästi yksilöllisempiä ratkaisuja, joissa painottuu muoti ja tekninen osaaminen. Hinnoittelu vastaa haluttua laatua. Näöntutkimuksesta veloitetaan erikseen.  Tiedetään mitä halutaan ja ollaan valmiit maksamaan siitä.  Ainakin työntekijöiden itsetunto ja työmotivaatio voisi olla parempi. Onnistuneesta ratkaisusta ja oikeasta hinnoittelusta voi sekä ostaja että myyjä iloita ja tuntea ylpeyttä.

On joskus hyvä mennä oman päivittäisen ympäristön ulkopuolelle katsomaan miltä maailma todella näyttää. Siinä syntyy kummasti uusia ajatuksia.

Eero

Nuoret tarvitsevat työkokemuksia, Innostu unelmista – Työllistä nuori

 

15.2.2017

Mäntsälässä on tällä hetkellä noin 130 nuorta alle 25 vuotiasta joutilaana. Heillä ei ole työ- tai koulutuspaikkaa ja heistä on vaarassa tulla pitkäaikaistyöttömiä. He tarvitsevat mahdollisuuden uuden elämän alkuun. Anna heille mahdollisuus ja tule 2.3.2017 kunnantalolle tarjoamaan tilaisuutta tutustua työhön.

Voit tarjota työttömälle mahdollisuuden työ- tai rekrytointikokeiluun, jotka ovat yritykselle maksuttomia. Myös erilaisia tuettuja vaihtoehtoja löytyy. Palkkatuki on yksi käytetyimmistä. Tuki on riippuvainen työttömyysajan pituudesta.

Mäntsälän Kunta on panostanut voimakkaasti työttömien työllistämiseen. He ovat palkanneet henkilöstöä, jonka tehtävä on löytää työttömille työpaikkoja. Nämä henkilöt myös auttavat yrityksiä virallisten paperien tekemisessä. Parhaimmassa tapauksessa kaikki paperit ovat vain sinun allekirjoitusta vailla.

Kunnalla on myös voimakas oma intressi työllistää mahdollisimman moni henkilö. Kunnat ovat vuoden 2016 alusta lukien joutuneet maksamaan yli 300 päivää työttömänä olleen työttömyyskorvauksista puolet. Tämä ei ole uusi velvoite.  Vastaava velvoite on ollut jo vuodesta 2006 lähtien, mutta raja on ollut 500 päivää. On myös ollut puhetta, että kunnan korvausten osuus tulee kasvamaan.  Kunta voi välttää kyseiset maksuosuudet kun se järjestää kuntouttavaa työtoimintaa työttömille. Tällaisia toimia ovat työttömän työllistyminen, työharjoittelu, työkokeilut, koulutus, kuntouttava työtoiminta jne. Eli kunta säästää jos ihmisiä aktivoidaan. Samalla hyötynä tulee työpanos.

Monilla ammattialoilla työpanoksena saatava hyöty ei ole välttämättä merkityksellistä yritysten kannalta. Ammattitaitovaatimukset ovat niin tarkat, että varsinaisiin työtehtäviin ei ole asiaa, mutta kyllä monessa paikkaa apukäsistä on hyötyä.

Nämä toimenpiteet ja tukimuodot eivät koske pelkästään nuoria. Vanhemmilla ikäluokilla on yhtä lailla ongelmia, ellei jopa suurempia. Meillä ei saa puhua ikärasismista, mutta kyllä sitä näyttää esiintyvän yli 50 vuotiaiden kohdalla. Erityisesti työllistyminen yli 57-vuotiaiden kohdalla on todellinen ongelma.

Yksilön kannalta on tärkeää, että hänellä syntyy edes jonkinlainen kiintopiste elämään. Tämän mahdollisuuden me yrittäjät voimme tarjota työtä etsivälle työttömälle. Mahdollista unelma. Samalla ehkäisemme syrjäytymistä, eriarvoisuutta ja radikalisoitumista sekä parannamme oman lähiympäristömme turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Kuntavaalit lähestyvät, vaikuta ketkä päättävät meidän asioista. Yrittäjäehdokkaita on useita, äänestä yrittäjää!

Eero Kokko

puheenjohtaja

Mäntsälän Yrittäjät ry

 

 

Eero Kokko

Tervetuloa Eeron kotisivuille. 

Olen jo vuosia ollut kiinnostunut yhteiskunnan kehityksestä. Minä olen toiminut yrittäjänä ja yritysten osakkaana yli 30 vuotta. Samanaikaisesti olen toiminut vuodesta 1981 alkaen lehtorina Metropolia ammattikorkeakoulussa ja sen edeltävissä oppilaitoksissa.

 

Elämän ohjeenani olen pitänyt sitä, että jos yhteiskunnassamme menee hyvin niin silloin myös valtiolla ja kunnilla menee hyvin. Kun kotikunnallani menee hyvin, niin myös siellä olevilla yrityksillä menee hyvin. Kun yrityksillä menee hyvin niin se ruokkiin myös hyvinvointia kuntalaisille, yrittäjille ja heidän yritystensä työntekijöille. Tästä syystä on tärkeää vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin ja saada tämä lumipalloefekti toimimaan hyvin.

Ensimmäinen blogi verkossa

Olen toiminut vuosia Mäntsälän yrittäjien jäsenenä ja puheenjohtajana on menossa kymmenes vuosi. Vuosien aikana olen kirjoitellut puheita ja tekstejä. Ne kuitenkin unohtuvat aika nopeasti jos niitä ei tallenna. Tästä syystä päätin aloittaa blogin.

Blog at WordPress.com.

Up ↑