Lisää työpaikkoja pieniin yrityksiin.

Hallituksen kehysriihessä tehtiin hyviä työllisyyttä parantavia uudistuksia.  Työntekijän palkkaamisen liittyviä riskejä pienennettiin. Tämä antaa mahdollisuuden alle 20 henkeä työllistävien yritysten palkata työvoimaan omien tarpeiden mukaan ilman suurta riskiä. Alle 30 vuotiaiden yli 3 kk työttömänä olleita henkilöitä voidaan palkata määräaikaisiin työsuhteisiin henkilöitä ilman työlaissa määriteltyä perusteltua syytä.

Pienessä yrityksessä kaikki työntekijät tekevät käytännössä toiminnassa eteen tulevia töitä.  Pienellä yrityksellä ei yksinkertaisesti pystytä määrittelemään tarkasti työtehtäviä. Yksinyrittäjän ottaessa itselleen kaverin töihin, niin kyllä he yhdessä tekevät kaikkia töitä. Ei ole järkevää eritellä mikä kuuluu ja mikä ei. Tämä antaa mahdollisuuden ottaa tilapäistä työvoimaa paljon helpommin kuin aikaisemmin. Työntekijät otetaan aina tarpeeseen.

Toisena tärkeänä seikkana on kevennetty mahdollisuus työntekijän irtisanomiseen. Tällä helpotetaan väärän rekrytoinnin tehnyttä yritystä. Pienessä yrityksessä työntekijäyhteisön pitää olla yhteen hiileen puhaltava. Jos työporukkaan tulee sinne sopeutumaton työntekijä, niin hän aiheuttaa huonoa ilmapiiriä ja tästä kärsiin koko työyhteisö ja se johtaa pahimmassa tapauksessa tuottavuuden laskuun ja pitkällä juoksulla yritystoiminnan loppumiseen. Kyllä yrittäjällä pitää olla mahdollisuus luoda tehokas tiimi.

Edellä mainitut asiat ovat selkeä parannus mikroyrittäjille. Jos jotain hyvää saavutettiin, niin sitten jäi vielä parannettavaa. Paikallinen sopiminen ei ole valtaosalle pieniä yrityksiä ole mahdollista.  Suomessa on noin 90000 työllistävää yritystä. Näistä yli 70000 yrityksellä ei ole mahdollisuutta sopia paikallisesti mitään työehdoista poikkeavaa. Isot työntekijäjärjestöt päättävät Helsingin keskustassa miten muutaman hengen mäntsäläläisessä yrityksissä asiat tulee tehdä. Tämän päivän digitalisaation ja robotiikan kehittymisen yhteiskunnassa ei enää päde 60-luvun teollisen yhteiskunnan pelisäännöt. Kansainvälinen kilpailu tulee muuttamaan työntekemisen pelisääntöjä.

Hallituksen kehysriihessä päättämät työllisyyttä parantavat toimet tulee lisäämään uusia työtehtäviä. On arvioitu, että nämä pienet muutokset tulevat tarjoamaan pitkällä aikavälillä kymmeniä tuhansia uusia työtehtäviä. Tärkeimpänä on muistaa, että pienessä yrityksessä jokainen työntekijä edustaa yritystä. Yrittäjä haluaa itselleen hyvän työyhteisön ja hyviä työtekijöitä, joihin voi luottaa ja antaa vastuuta. Pienet yritykset tarjoavat kilpailukykyisen työpaikan, jossa työtyytyväisyys on erinomaisella tasolla.

 

Aurinkoisesta keväästä nauttien

Eero Kokko

puheenjohtaja

Mäntsälän yrittäjät ry

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: