Yrittäjä, Optikko, Kasvatustieteiden maisteri, yrittäjyyden lehtori, Mäntsälän yrittäjien varapuheenjohtaja

Suomi elää yrittäjyydestä.  Suomi tarvitsee notkeita ja nopeasti reagoivia yrityksiä. Olennaista on, että yrittäjyyden edellytykset pitää kuitenkin olla kunnossa. Tätä työtä pitää tehdä. Olen itse pääsyt mukaan yrittäjärjestön kautta vaikuttamaan yrittäjyyden olosuhteisiin. Vaikuttaminen on pitkäjänteistä työtä ja työn hedelmät pomitaan usein vasta useiden vuosien tai vuosikymmenien jälkeen

Nykyinen murros työelämässä muuttaa työntekemisen tapoja sekä ansaintalogiikkaa. Tulemme kilpailemaan kansainvälisesti, pelkkä paikallisuus ei enää riitä.

Meidän pitää nostaa esille pienten ja keskisuurten yritysten alueelliset toimintaedellytykset päätöksen teon keskiöön. Maakunta ja sote-uudistus ei saa vaikeuttaa yritysten toimintaa. Tämä edellyttää meiltä yrittäjiltä vahvojen verkostojen rakentamista jotta me pärjätään alueellisessa kilpailussa. Tiedon ja osaamisen vahvistaminen tulee entistä tärkeämmäksi tekijäksi yrityksen menestymisessä.

Eero Kokko

Optikko, Kasvatustieteiden maisteri, yrittäjä, kouluttaja ja konsultti

Blog at WordPress.com.

Up ↑