Mäntsälän kunnan hankinnat

14.2.2018

Valtuusto hyväksyi helmikuun alussa 2018 uuden hankintasäännön. Hankintasäännön pitäisi taata mäntsäläläisille yrityksille paremmat mahdollisuuudet osallistua julkisiin kilpailuihin. Kaikki hankintailmoitukset pitää ohjeen mukaan laittaa kunnan sivuille.

Tällä hetkellä ilmoitusten julkaisemisessa on erittäin kirjava käytäntö. Kansalliset rajat ylittävät hankinnat näkyvät hilma-sivustoilla. Alle kansallisten rajojen hankinnoissa on kirjavaa käytäntöä. Mäntsälän kunnan hankintailmoitukset pitäisi olla hankintasammossa. Käytännössä siellä on vain osa hankinnoista. Useat toimialat toimivat aikaisempien käytäntöjen mukaan ja hankkivat palvelut aikaisemman käytännön mukaan. Tällöin uudet tarjoajat eivät pääse mukaan.  Erityisesti pääsemättömyys koskee pieniä yrityksiä. Ei edes haluta kysyä pieniltä.

Juuri ilmestyneen Uudenmaan Yrittäjien tutkimuksen mukaan uudistunut hankintalaki on heikentänyt pienien yritysten mahdollisuutta päästä mukaan, vaikka lain tarkoitus oli parantaa pienten yritysten mahdollisuuksia.

hankintalain käyttöönotto heikentänyt pienempien yritysten mahdollisuutta

Ratkaisu on hankintahenkilöstön osaamisen ja ennenkaikkea asenteen muuttaminen suopeammaksi pk-yrityksiä kohtaan. Virkamiesten tulee uskoa, että osaamista on myös pienissä yrityksissä.

Yrittäjyys luo työtä ja uudet työpaikat syntyvät pk-yrityksiin. Kunnan kannalta on ensisijaista, että paikalliset yritykset menestyvät. Veroeurot jäävät Mäntsälään.

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: