Eero Kokko, minä ja tavoitteet

Nimi: Eero Kokko

Minut valittiin Mäntsälän kunnanvaltuustoon keväällä 2017. Minut valittiin tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi sekä kunnan omistamiin Nivos Oy:n hallituksen  jäseneksi ja Nivos vesi Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi.

Miksi olin ehdolla?

Kunta tarvitsee yrittäjähenkeä ja uutta yrittäjyyttä.  Paikkakunnan elinvoimaisuuden kehittäminen tarjoaa ihmisille mahdollisuuden hyvään toimeentuloon ja se luo uutta työtä ja työpaikkoja. Yrittämisestä ja työntekemisestä syntyy verotuloja, joilla pystymme kattamaan julkisia palveluita. Yrittäjyyden edellytyksiä on parannettava

Mäntsälä ostaa tänä päivänä yli 20 miljoonalla eurolla ulkopuolisia tuoteita, palveluita ja tavaroita. Nykyisin kunta kilpailutuksessa on vallinnut suuruuden ihailu. Tällöin kilpailun usein voittaa monikansallinen suuryhtiö, joka vie voittovarat pois Mäntsälästä vähemmän verottetuihin maihin. Meille ei kerry heidän toiminnasta juurikaan verotuloja. Julkisia hankintoja on kehitettävä siten, että myös pienillä oman paikkakunnan yrityksillä on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin. Uudistettu laki julkisista hankinnoista astui voimaan tänä keväänä. Laissa todetaan yksiselitteisesti, että tarjouskilpailu on jaettava osiin ja tätä kautta on mahdollistettava myös pienten ja keskisuurien yritysten mukaan tulo.

Kolmantena tavoitteena on, että Sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta kehitetään siten, että kuntalalaisella on oikeus valita hänen itsensä kannalta paras ja järkevin vaihtoehto.  Vai mentekö mielummin yhteiskunnan osoittaman toimittajan luokse, jossa jonotat ja yrität varata ajan edes lähitulevaisuuteen.

Kuka olen?

Asun vaimoni kanssa Mäntsälän keskustassa. Minulla on kaksi täysikäistä lasta, jotka asuavat myös Mäntsälässä omine perheineen.

Golfia olen harrastanut 30 vuotta. Olen ollut perustamassa Mäntsälään kahta golf-seuraa ja käynnistänyt Hirvihaaran golf-kenttä hankkeen, jossa tällä hetkellä sijaitseen upea 18-reikainen kenttä.

Ensimmäistä yritystä olen ollut perustamassa yhdessä yhtiökumppaneiteni kanssa vuonna 1978 ja sen jälkeen olen ollut mukana perustamassa 6 muuta yritystä. Osa on myyty ja osa on vielä jäljellä. Yrittäjäyhdistyksen jäsenenä olen ollut vuodesta 1988 alkaen ja Mäntsälän Yrittäjien hallityksessa vuodesta 2000 ja viimeiset 10 vuotta puheenjohtajana. Toimin myös Uudenmaan yrittäjien varapuheenjohtajana ja Suomen yrittäjien hallituksen jäsenenä.

Samanaikaisesti olen toiminut optometrian lehtorina  vuodesta 1981 alkaen kouluttaen suomalaisia optikoita. Opetusaineisiini on optometrian lisäksi kuulunut myynti, markkinointi ja yrittäminen.

Harrastuuksiini kuuluu golfin lisäksi kesämökkeily ja metsätyöt.

Koulutus:

Optikko, Kasvatustieteiden maisteri, opettajakoulutus, tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto, näyttötutkintomestari

 

 

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: