Nuoret tarvitsevat työkokemuksia, Innostu unelmista – Työllistä nuori

 

15.2.2017

Mäntsälässä on tällä hetkellä noin 130 nuorta alle 25 vuotiasta joutilaana. Heillä ei ole työ- tai koulutuspaikkaa ja heistä on vaarassa tulla pitkäaikaistyöttömiä. He tarvitsevat mahdollisuuden uuden elämän alkuun. Anna heille mahdollisuus ja tule 2.3.2017 kunnantalolle tarjoamaan tilaisuutta tutustua työhön.

Voit tarjota työttömälle mahdollisuuden työ- tai rekrytointikokeiluun, jotka ovat yritykselle maksuttomia. Myös erilaisia tuettuja vaihtoehtoja löytyy. Palkkatuki on yksi käytetyimmistä. Tuki on riippuvainen työttömyysajan pituudesta.

Mäntsälän Kunta on panostanut voimakkaasti työttömien työllistämiseen. He ovat palkanneet henkilöstöä, jonka tehtävä on löytää työttömille työpaikkoja. Nämä henkilöt myös auttavat yrityksiä virallisten paperien tekemisessä. Parhaimmassa tapauksessa kaikki paperit ovat vain sinun allekirjoitusta vailla.

Kunnalla on myös voimakas oma intressi työllistää mahdollisimman moni henkilö. Kunnat ovat vuoden 2016 alusta lukien joutuneet maksamaan yli 300 päivää työttömänä olleen työttömyyskorvauksista puolet. Tämä ei ole uusi velvoite.  Vastaava velvoite on ollut jo vuodesta 2006 lähtien, mutta raja on ollut 500 päivää. On myös ollut puhetta, että kunnan korvausten osuus tulee kasvamaan.  Kunta voi välttää kyseiset maksuosuudet kun se järjestää kuntouttavaa työtoimintaa työttömille. Tällaisia toimia ovat työttömän työllistyminen, työharjoittelu, työkokeilut, koulutus, kuntouttava työtoiminta jne. Eli kunta säästää jos ihmisiä aktivoidaan. Samalla hyötynä tulee työpanos.

Monilla ammattialoilla työpanoksena saatava hyöty ei ole välttämättä merkityksellistä yritysten kannalta. Ammattitaitovaatimukset ovat niin tarkat, että varsinaisiin työtehtäviin ei ole asiaa, mutta kyllä monessa paikkaa apukäsistä on hyötyä.

Nämä toimenpiteet ja tukimuodot eivät koske pelkästään nuoria. Vanhemmilla ikäluokilla on yhtä lailla ongelmia, ellei jopa suurempia. Meillä ei saa puhua ikärasismista, mutta kyllä sitä näyttää esiintyvän yli 50 vuotiaiden kohdalla. Erityisesti työllistyminen yli 57-vuotiaiden kohdalla on todellinen ongelma.

Yksilön kannalta on tärkeää, että hänellä syntyy edes jonkinlainen kiintopiste elämään. Tämän mahdollisuuden me yrittäjät voimme tarjota työtä etsivälle työttömälle. Mahdollista unelma. Samalla ehkäisemme syrjäytymistä, eriarvoisuutta ja radikalisoitumista sekä parannamme oman lähiympäristömme turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Kuntavaalit lähestyvät, vaikuta ketkä päättävät meidän asioista. Yrittäjäehdokkaita on useita, äänestä yrittäjää!

Eero Kokko

puheenjohtaja

Mäntsälän Yrittäjät ry

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: